ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม

ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ และกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ช่างชุ่ย

ที่ตั้งสถานที่จัดงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *