พบกับ forOldy @ GOOD SOCIETY EXPO เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560

พบกับ forOldy และworkshop งานฝีมือจากผู้สูงอายุ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ พาวิลเลี่ยน   ผู้พิการและผู้สูงอายุ และ นำเสนอสารสำคัญ “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” (Social Inclusion) 

Read more

งานส่งเสริมรายได้

       งานส่งเสริมรายได้ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้เสริมในครอบครัวให้ช่วยเหลือในเรื่องทุนริเริ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์  การผลิต  การประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายงานฝีมือ อาทิเช่น ถุงผ้าไทย นกฮูกถ่านขาว  ผ้าเช็ดหน้าบาติก พวงกุญแจ ที่ครอบกุญแจ เป็นต้น     >> เชิญแวะผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร forOldy  

Read more

“ศูนย์เพลินวัย”

ศูนย์เพลินวัย forOldy  บริการสถานที่นันทนาการให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นพื้นที่อบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ, กิจกรรมร้องเพลง, กิจกรรมออกกำลังกาย –โยคะ,  กิจกรรมโรงเรียนสองบาท  เป็นต้น OldySpace กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนสองบาทวันที่ 20

Read more

บริการ

“ร้านคุณตาคุณยาย” บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้ผู้สูงอายุมือสองโดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้วนำมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยจัดบริการอุปกรณ์มี 3 รูปแบบ ให้เช่าระยะสั้น/ยาว จำหน่าย จัดหาผู้อุปถัมภ์อุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุยากไร้ ขั้นตอน ประชาสัมพันธ์รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ รับบริจาคของ 3 ช่องทาง ทางไปรษณีย์ มาบริจาคที่ศูนย์เพลินวัย เจ้าหน้าที่ไปรับตามจุดที่แจ้งบริจาค *แบบฟอร์มบริจาค ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ลงทะเบียนกำกับสิ่งของ

Read more