ร้านคุณตาคุณยาย : สิ่งของเหลือใช้…ที่ยังมีใครต้องการ

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเชื่อมผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว นำมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเล็กน้อย หรือหากอยู่ในสภาพดีก็ทำความสะอาดให้พร้อมใช้ ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเลือกได้การเช่าระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงซื้อในราคาถูก แต่หากมีราคาสูงมาก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ร้านคุณตาคุณยายก็พร้อมจะช่วยจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ตามสมควร      

Read more

เก้าอี้เพืีอผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกัลยาณมิตร (บ๊อ การ์ พี่ณา ปุ่ม พี่ฑูรย์ พี่รอก แป้น) ที่รวบรวมเงินมอบใหั forOldy เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พับ จำนวน 12 ตัวเพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุดและใช้ในกิจกรรมเพืี่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

Read more

Walker เลิกใช้แล้ว มอบให้ส่งผู้ต้องการใช้

forOldy ขอบคุณ คุณสาลินี แหวนวงษ์ ที่น้องชายเลิกใช้ไว้ให้ผู้ต้องการได้ใช้ต่อสนับสนุนกิจการร้านคุณตาคุณยาย ขอให้คุณสาลินี แหวนวงษ์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา forOldy ได้ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผู้สูงอายุไทย สิทธิและทางเลือกเพื่อการจัดการทรัพย์สิน” โดยมีประเด็นเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องความสามรถบุคคล การแก้ไข พรบ.ผู้สูงอายุ ในการกำหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน การแก้ไขกฏหมายการอุปการะเลี้ยงดู การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ เป็นต้น

Read more

สูงวัยไทยป่วย “ความดันโลหิตสูง” เพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป่วยเป็นภาวะความดันโลหิตสูง และภายในปี 2568 คาดว่า ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นถึง 1.56 พันล้านคนทั่วโลก โดยในสัดส่วนของประเทศไทยนั้น พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงกว่า 1.6 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งหมด

Read more

กระดูกพรุน ภัยร้าย! คนสูงวัย

ปัจจุบันเรามักได้ยินว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม “ผู้สูงอายุ” แล้ว ทำให้มีคำแนะนำหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุว่ามีโรคอะไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อพยาธิสรีระมีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ควรต้องระมัดระวังให้มากที่สุดในผู้สูงอายุ เป็นภัยร้ายที่อาจตามมานั่นคือ“กระดูกพรุน” ที่รอวันหักในเวลาที่เกิดพลัดหกล้ม จนกลายเป็น“วงจรเศร้าสลด”และต้องทนทุกข์ทรมานก่อนจากโลกนี้ไป  ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “กระดูกพรุน” มีสาเหตุเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกบางลง หากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเปลือกไข่เปราะๆ บางๆ แตกหักง่าย ทำให้บางคนตัวเตี้ยลง เนื่องจากกระดูกโปร่งบางและยุบตัวช้าๆ ที่น่าเป็นห่วง คือผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีโอกาสเกิดกระดูกแตกหักง่ายกว่าคนทั่วไป จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเองมีภาวะ “กระดูกพรุน” โดยทั่วไปกระดูกที่พรุนหรือมวลกระดูกบางลงจะไม่มีอาการแสดงออก เรียกว่าเป็นภัยเงียบที่ซ่อนเร้นอยู่

Read more

6 วิธีดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ปัญหาหนึ่งของผู้สูงอายุที่สังคมไทยต้องช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นภาวะที่พบมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโครงสร้างประชากรของไทยในปัจจุบัน มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาโรคอัลไซเมอร์ แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะสำหรับตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมอย่างที่เรานึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆ ที่ผู้สูงอายุออกไปนอกบ้านลำพัง หรือพลัดหลงกับบุตรหลานแล้วไม่สามารถตามตัวกลับบ้านได้ บางคนก็ถูกบุตรหลานทอดทิ้ง บางคนอาจประสบอุบัติเหตุหรือต้องกลายเป็นบุคคลคนเร่ร่อนไป ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จำนวนมากถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่คนเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัว และทำงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเรา

Read more

ยืมเครื่องอ๊อกซิเจนช่วยหายใจ และเตียงคนไข้ ที่ foroldyshop

“ยืมเครื่องอ๊อกซิเจนช่วยหายใจ และ เตียงคนไข้ ที่ foroldyshop ไม่คิดว่าจะมีศูนย์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ติดเตียงแบบนี้ด้วย เนื่องจากแม่เราเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง (แม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการระบบสมองไม่รับรู้เนื่องจากสมองบางส่วนถูกทำลายจากการที่เลือดไม่ไปเลี้ยง) เมื่อโรงพยาบาลให้แม่กลับไปอยู่บ้าน ซึ่งแน่นอนคนไข้ติดเตียงที่ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ตอนแรกก็ทำอะไรไม่ถูก เลยโทรไปติดต่อพี่ (หาข้อมูลจาก web)…เจ้าของศูนย์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำ รู้สึกประทับใจค่ะ ที่มีคนที่คล้ายๆ กับเป็นจิตอาสาทำเพื่อคนอื่น ลองคิดดู

Read more

รู้ไว้ไม่เจ็บ “สูงวัย” กับการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ หากมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ก็ควรจะดูแลและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่สนใจออกกำลังกายจำนวนมาก ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์ อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้ ข้อควรปฏิบัติสำหรับออกกำลังกาย ผู้สูงวัย 1.ให้เริ่มออกแรงตามขีดความสามารถ แล้วค่อยๆ

Read more