ร้านคุณตาคุณยาย

บริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ…มือสองราคาถูก

##ให้เช่า

##จำหน่าย  

##จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้

รถเข็นนั่งเช่าราคาถูก 

20150922_082203_001                     20150922_082139

เมื่อเริ่มสูงวัยและสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย  อุปกรณ์เครื่องใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีทางเลือก ประหยัดเวลาในการจัดหา และได้สิ่งของที่ต้องการใช้อย่างรวดเร็ว โดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้มาแล้วสภาพ 80 % ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วนำมาให้เช่าหรือหาผู้อุปถัมภ์ในกรณียากจนหรือมีรายได้น้อย และจำหน่ายในราคาถูกนำรายได้มาเป็น ใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ

20160126201612

รายการอุปกรณ์ที่จำหน่าย

รถเข็นนั่ง                                                      รถนั่งถ่าย                                   เครื่องผลิตออกซิเจน

1471183472398         IMG_20160629_090242        1459224682817

ถังออกซิเจน                                                       เตียงผู้ป่วย

IMG_20150716_153532

 

20150922_082139

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการให้เช่าระยะสั้นและระยะยาว

เงื่อนไข การเช่าระยะสั้น (รถเข็นนั่ง  เก้าอี้นั่งคว่ำหน้ากรณีผ่าตัดตา)

  1. รถเข็นนั่ง 5 วันแรกวันละ 100 บาท วันที่ 6 เป็นต้นไปวันละ 50.-บาท มัดจำ 3,000 บาท
  2. เตียงผู้ป่วย เดือนแรก 1,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 500 บาท มัดจำ 5,000 บาท
  3. เครื่องผลิตออกซิเจน เดือนแรก 2,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,500 บาท มัดจำ 10,000 บาท

เมื่อคืนอุปกรณ์ในสภาพเดิมจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน  ซึ่งหากระหว่างการนำอุปกรณ์ไปใช้ได้เกิดความเสียหายขึ้นจะต้องจ่ายค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากความเสียหายมากกว่า 50%  ผู้เช่าจะต้องซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวโดยจ่ายด้วยเงินมัดจำและจ่ายส่วนเกินตามราคาจำหน่ายอุปกรณ์

1471183488259 (1)                  IMG_20150701_1417161471183477342

 

เงื่อนไข การเช่าระยะยาว  –  เฉพาะสมาชิก (เตียงนอนผู้ป่วย) 

  1. บริการนี้สำหรับสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ –forOldy ค่าเช่า/บำรุงจำนวน  500.- บาท                              จนกว่าจะเลิกใช้และนำส่งคืนโครงการ
  2. ไม่มีค่ามัดจำ/ ค่าประกัน เนื่องจากเป็นสมาชิกและดูแลติดตามโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน                                          ในชุมชนของโครงการ

 

 

 

 

 

****** หากผู้สูงอายุยากจนหรือมีรายได้น้อย  ทางโครงการจัดให้มีการจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้เป็นกรณีพิเศษ