เสาร์๕ ตลาดบุญ

เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ร่วมกับ ร้านคุณตาคุณยาย รับบริจาคอุปกรณ์และสิ่งของ สำหรับผู้สูงอายุ สามารถนำมาบริจาคที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๙ กรกฎาคมนี้ ในงานเสาร์๕ ค่ะ ร้านคุณตาคุณยาย – โครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy เกิดขึ้นจากการกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีปรารถนาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Read more