กิจกรรมฉลองวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2565

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดีๆเนื่องใน #วันผู้สูงอายุสากล วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาชิกภาคีเครือข่ายพลังผู้สูงวัย ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) บรรยากาศ#ผู้สูงอายุ สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

Read more

วันผู้สูงอายุสากล-ออนไลน์ ” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม”

” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม” เป็นหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุในปีนี้ ได้มาร่วมรับรู้และส่งเสียงเรื่องสถานการณ์ด้านสวัสดิการที่ภาครัฐผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเตรียมจัดให้แก่ผู้สูงอายุของเรา

Read more

🍀คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ด้วยหัวใจ🍀

เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ #วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons #forOldy#โครงการเพื่อผู้สูงอายุ และ #เครือข่ายพลังผู้สูงวัย ขอร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยหัวใจ#ผู้สูงอายุ#สังคมสูงวัย#Oldytogether#สูงวัยใส่ใจ

Read more

forOldy สูงวัยใจกลางเมือง

จากเพจ : Curious People ความฝันเป็นเหมือนแรงผลักดันของชีวิต แต่หลายครั้งที่การสู้เพื่อฝันกลับต้องล้มลุกคลุกคลาน เหนื่อยและท้อ จนอยากล้มเลิกไป.แต่สำหรับ นุช-อรนุช เลิศกุลดิลก แม้ต้องล้มสักกี่ครั้ง ก็ยังพร้อมลุกขึ้นมาเสมอ เพราะเบื้องหลังความฝันนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพ และความรักจากผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยกันผลักดันจนเกิดเป็น forOldy ศูนย์เพลินวัยและร้านคุณตาคุณยาย.forOldy ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 งาน

Read more

Let’s fight COVID 19 together

ในนามตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเมือง-forOldy มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ขอขอบคุณ HelpAge global network และ age International ที่ส่งความห่วงใยและสนับสนุนของเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุใน 8 ชุมชน จำนวน 300 คน

Read more

ไม่ได้ใช้.. มอบให้

forOldy ขอขอบคุณพล.ท.บุญแทน-พิศมัย เหนียนเฉลย ที่บริจาคโถสุขภัณฑ์ลิ้นชักโต๊ะหัวนอนเสื้อผ้าเตารีดและกระเป๋าเดินทาง ที่ไม่ได้ใช้แล้ว สนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้พล.ท.บุญแทน-พิศมัย เหนียนเฉลย และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

👴ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ อาการต่างจากคนทั่วไป👵

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก จนหลายคนอาจจะมองข้ามปัญหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่ถือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลัน ที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus ซึ่งพบการแพร่ระบาดมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ความรุนแรงของโรคมักขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน และโรคมะเร็ง หากพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพบอาการแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อไซนัส

Read more

เลิกใช้แล้วมอบให้

forOldy ขอขอบคุณ คุณชะม้อย รสหวาน ที่มอบไม้เท้าค้ำยันให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ต้องการใช้ ขอให้คุณชะม้อย รสหวาน สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ

Read more

🍁ภูมิปัญญางานจักสาน เปลี่ยนวันว่างให้มีคุณค่า🍁

คนหลัก 6 ยิ่งได้ทำงาน หรือหากิจกรรมยามว่างทำ ถือเป็นการดูแลสุขภาพและลับสมองไปพร้อมๆ กัน เพราะการปล่อยตัวเองให้อยู่นิ่งๆ อาจเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ ป้ามะลิ พูนสวัสดิ์ คลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างคนเกษียณวัย 79 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นราชการครูสอนวิชาคหกรรม ใน จ.สมุทรปราการ นั่นจึงทำให้มีความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ โดยเฉพาะงานจักรสานจากทางมะพร้าว

Read more

อาม่าเลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณคุณอรนุช ลาภไพบูลย์พงศ์ที่บริจาคเตียงนอนผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นนั่งและไม้ค้ำยันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณอรนุช ลาภไพบูลย์พงศ์และสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more