งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

forOldy ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14” เสน่ห์สมุนไพร 4.0 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน โดยเฉพาะกิจกรรมผู้สูงอายุ forOldy ได้ร่วมกิจกรรมสวนบำบัดของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ณ ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี

Read more

คุณแม่หายดีแล้ว ขอมอบคืนเพื่อการส่งต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุญยัง กรพิทักษ์ และลูกๆ ที่ได้มาอุดหนุนเตียงไฟฟ้าเพื่อนอนพักรักษาตัวที่บ้านเมื่อสามปีที่ แล้วและได้บริจาคคืนกลับให้ร้านคุณตาคุณยายเพืี่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมของโครงการเพื่อสูงอายุ ขอให้คุณแม่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

โครงการและธุรกิจเพื่อสังคม “For Oldy”

ThaiPBS Radio ที่นี่…มีลมหายใจ 22/05/59 เพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย คุณอรนุช เลิศกุลดิลก จึงก่อตั้งโครงการและธุรกิจเพื่อสังคม “For Oldy” ให้ผู้สูงวัยมีชีวิตอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย และตายอย่างสงบ เธอสร้างศูนย์เพลินวัย พื้นที่การแลกเปลี่ยนและนำงานฝีมือมาขายหารายได้เล็กๆ น้อยๆ นอกจากนี้ ร้านคุณตาคุณยาย ยังเปิดรับบริจาคของใช้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เช่าหรือขายในราคาย่อมเยา

Read more

สูงวัยรายได้น้อย ForOldy ให้เช่าของใช้จำเป็น

คงไม่มีใครอยากให้ถึงวันที่ต้อง “นอนติดเตียง” แต่เมื่อถึงวัยหนึ่งก็ยากจะหลีกเลี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นด้วย เพราะหลายอย่างต้องซื้อใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างอื่น เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะรวมๆ กันแล้วอาจจะ “ร่วมแสน”   รายละเอียด :>> http://bit.ly/2rNTcvm http://www.posttoday.com/economy/financial/491646

Read more

ผู้สูงอายุออกกำลังกายอะไรบ้าง

สมรรถภาพของร่างกายไม่ว่าความแข็งแรงหรือความทนทาน ความว่องไว เป็นต้น จะมีสูงสุดเมื่ออายุประมาณ ๓๐ ปี แล้วจะค่อยลดลงร้อยละ ๑ ทุกปี ดังนั้น เมื่ออายุ ๖๐ ปีแล้ว จะมีความแข็งแรงลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่ออายุ ๓๐ ปี โดยเฉลี่ย การออกกำลังกายจะสามารถชะลอการลดลงของความแข็งแรงได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น

Read more

ร้านคุณตาคุณยายขออาสา…สานฝันเพื่อคนชรา

คำนึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้สูงวัยย่อมมีสภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอย มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย จึงสมควรที่จะได้รับการเข้ามาช่วยเหลือดูแล เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการธนาคารจิตอาสาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกอาสา ครั้งที่ 8 V Are Family ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวกับครอบครัว คุณอรนุช เลิศกุลดิลก

Read more

เพื่อผู้ป่วยได้เย็นสบายใจ

forOldy ร่วมกับกัลยาณมิตรโรงพยาบาลนพรัตน์เพื่อความเย็นสบายของผู้มารักษาตัวในโรงพยาบาล ขอขอบคุณเป็นพิเศษ -นางสาวกานต์มณี วัฒนะอุดมศิลป์ -ครอบครอบเจรียงโรจน์ ชื่นศรีวิโรจน์ -นายจารึก สมบูรณ์ -นางจิวัสสา ท้าวเครือ -นางสาวนัยน์ทักษร กรอัยยสรวง ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

Read more

เลิกใช้แล้วมอบให้ forOldy

ขอขอบคุณคุณภัสสร์ศิริ เพิ่มพูน ที่มอบไม้ค้ำยันทัี่เลิกใช้แล้วสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายเพื่อไว้ให้บริการต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณพ่อเลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิ บริจาคเก้าอี้นั่งถ่ายที่คุณพ่อเลิกใช้แล้วและบริจาคเงินสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิและคุณพ่อมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Read more

คุณแม่ไม่ได้ใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณพรประภา จินตวรธรรม ที่บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่คุณแม่ไม่ได้ใช้แล้ว จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไม้เท้าสี่ขา ไม้เท้าสามขา รถเข็นเดินตาม รถเข็นนั่ง และเก้าอี้นั่งถ่าย ขอให้คุณพรประภา จินตวรธรรม และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Read more