เช่าเตียงผู้ป่วยไว้พักรักษาตัว

forOldy ขอขอบคุณคุณอุกฤษฎ์​ รื่นสุคนธ์ ที่ใช้บริการเช่าเตียงผู้ป่วยให้ภรรยาไว้ใช้พักรักษาตัวในช่วงพักฟื้นบ้าน ขอให้หายไวๆ นะคะ

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้

forOldy ขอบคุณคุณลินดา อุบลเรียบร้อยและครอบครัว ที่บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน ถังออกซิเจนอ ลูมิเนียม ไม้เท้าและเก้าอี้ขึ้นเตียงให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณลินดา อุบลเรียบร้อยและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นนะคะ

Read more

มอบไม้เท้าสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณบริษัท ออลดิ เมด จำกัด ที่บริจาคไม้เท้า 3 ขา จำนวน 10 อัน สนับสนุนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขอให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออลดิ เมด จำกัดมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Read more