ความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำ FORWARD DAY

forOldy ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการทำความดี ในงาน FORWARD DAY วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ Siam PARAGON ชั้น M ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใน forOldy

Read more

เยี่ยมชมงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ ดร.ระวี สัจจโสภณ นางสาววณิชยา หงสกุล จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนงานฝีมือของผู้สูงอายุ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ  

Read more

คุณแม่เลิกใช้ มอบให้ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณศรัญญา วนาสุข ที่บริจาควอล์คเกอร์ที่คุณแม่เลิกใช้แล้วแบบพับได้และพับไม่ได้ให้ร้านคุณตาคุณยายสนันสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณศรัญญา วนาสุข และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

เลิกใช้ …ส่งต่อให้ ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่มอบวอล์คเกอร์ ที่นั่งครอบโถส้วม และบริจาคเงินสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายและ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

สนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรรณพ จิรกิติ ประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณอรรณพ จิรกิติ และครอบครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Read more

รถเข็นนั่งให้คุณแม่

forOldy ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ เจริญสุข  ที่อุดหนุนรถเข็นนั่งให้คุณแม่ ป่วยด้วยโรคชรา อายุ 82ิ ปี ไว้พาคุณแม่ไปเที่ยวกับครอบครัว ขอให้คุณคุณพรทิพย์ เจริญสุขและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่ได้มอบวอล์คเกอร์และโถครอบส้วมที่ใช้ในช่วงพักฟื้นรักษาตัว พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการร้านคุณตาคุณยายและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและสมาชิกครอบครัวทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

หกล้มในผู้สูงอายุ ป้องกันได้เริ่มที่ตัวเอง

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้มร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป เมื่อผู้สูงอายุหกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก และบางส่วนต้องใช้รถเข็นตลอดไป นอกจากนี้ยังพบว่าการหกล้มเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้าโรงพยาบาลในผู้ที่มีอายุ 65

Read more

5 ท่าบริหาร ป้องกัน “ข้อเข่าเสื่อม”

“โรคข้อเข่าเสื่อม” หรือ “Osteoarthritis” นอกจากเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในวัยสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ตามวัย แต่ในปัจจุบันที่พฤติกรรมประจำวันในชีวิตเปลี่ยนปรับบริบทไปเป็นอย่างมากทำให้เกิดการเร่งให้โรคข้อเสื่อมเป็นไปเร็วขึ้น (พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย) จากการไม่ออกกำลังกาย ส่งผลให้น้ำหนักตัวมากขึ้นเพราะต้องรองรับน้ำหนักที่มากเกิน การสวมใส่รองเท้าส้นสูง หรือการนั่งนานๆ อาทิ นั่งงอเข่า ขัดสมาธิ พับเพียบ หรือนั่งยอง ๆ เป็นประจำ เป็นการเพิ่มแรงอัดภายในข้อเข่า ซึ่งจะรบกวนการนำอาหารไปสู่เซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จนนำไปสู่การสึกหรอของกระดูกอ่อนผิวข้อโดยตรง

Read more