กระเป๋าผ้าลายไทย – ขนาดเล็ก(F53)

ผลิตจากผ้าไทย เป็นงาน Handmade งานฝีมือที่คุณยายและอาสาสมัครเพื่อผู้สูงอายุ forOldy ตัดและเย็บด้วยความพิถีพิถัน กระเป๋ามีสีสันสดใสสวยงาม พับเก็บง่าย สะดวกแก่การพกพา ใช้แทนถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน   F53    

Read more

ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม

ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ และกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ช่างชุ่ย ที่ตั้งสถานที่จัดงาน

Read more

งานส่งเสริมรายได้

       งานส่งเสริมรายได้ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้เสริมในครอบครัวให้ช่วยเหลือในเรื่องทุนริเริ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์  การผลิต  การประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายงานฝีมือ อาทิเช่น ถุงผ้าไทย นกฮูกถ่านขาว  ผ้าเช็ดหน้าบาติก พวงกุญแจ ที่ครอบกุญแจ เป็นต้น     >> เชิญแวะผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร forOldy  

Read more

“ศูนย์เพลินวัย”

ศูนย์เพลินวัย forOldy  บริการสถานที่นันทนาการให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นพื้นที่อบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ, กิจกรรมร้องเพลง, กิจกรรมออกกำลังกาย –โยคะ,  กิจกรรมโรงเรียนสองบาท  เป็นต้น OldySpace กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนสองบาทวันที่ 20

Read more

บริการ

“ร้านคุณตาคุณยาย” บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้ผู้สูงอายุมือสองโดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้วนำมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยจัดบริการอุปกรณ์มี 3 รูปแบบ ให้เช่าระยะสั้น/ยาว จำหน่าย จัดหาผู้อุปถัมภ์อุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุยากไร้ ขั้นตอน ประชาสัมพันธ์รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ รับบริจาคของ 3 ช่องทาง ทางไปรษณีย์ มาบริจาคที่ศูนย์เพลินวัย เจ้าหน้าที่ไปรับตามจุดที่แจ้งบริจาค *แบบฟอร์มบริจาค ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ลงทะเบียนกำกับสิ่งของ

Read more

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการเพื่อผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสากลุ่มเล็กๆ  ที่สนใจปัญหาของผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนให้เกิดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  ในสังคมที่เอื้ออาทรภายใต้แนวคิด “สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ”   โดยดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม-ร้านคุณตาคุณยาย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ งานส่งเสริมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองทุนอุ่นใจ งานส่งเสริมรายได้ ศูนย์เพลินวัย  

Read more