รับสมัครเรียนร้อยมาลัย

  OldyWisdom – ร้อยมาลัยตามแบบไทย อาจารย์กบ    ผู้สนใจและเห็นความสวยงามของงานร้อยมาลัยจึงได้ลาอออกจากราชการ ตั้งใจเรียนเรื่องการร้อยมาลัยต่างๆ จากวิทยาลัยในวัง(หญิง) และเปิดร้านขายดอกไม้ พร้อมทั้งยินดีสอนการร้อยมาลัยแบบสวยงามและถูกต้อง ตามแบบมาลัยไทยในการใช้งานต่างๆ   เปิดสอนคอร์สละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง ค่าบำรุง/ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000.-บาท

Read more