กิจกรรมฉลองวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2565

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดีๆเนื่องใน #วันผู้สูงอายุสากล วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาชิกภาคีเครือข่ายพลังผู้สูงวัย ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) บรรยากาศ#ผู้สูงอายุ สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

Read more

วันผู้สูงอายุสากล-ออนไลน์ ” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม”

” การเข้าถึงเทคโนโลโยอย่างเท่าเทียม” เป็นหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุในปีนี้ ได้มาร่วมรับรู้และส่งเสียงเรื่องสถานการณ์ด้านสวัสดิการที่ภาครัฐผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนเตรียมจัดให้แก่ผู้สูงอายุของเรา

Read more

🍀คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ด้วยหัวใจ🍀

เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ #วันผู้สูงอายุสากล International Day of Older Persons #forOldy#โครงการเพื่อผู้สูงอายุ และ #เครือข่ายพลังผู้สูงวัย ขอร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมใส่ใจ ดูแล และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยหัวใจ#ผู้สูงอายุ#สังคมสูงวัย#Oldytogether#สูงวัยใส่ใจ

Read more

กิจกรรมฉลอง “วันผู้สูงอายุสากล 2565”

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดีๆเนื่องใน #วันผู้สูงอายุสากล วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาชิกภาคีเครือข่ายพลังผู้สูงวัย ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) บรรยากาศ#ผู้สูงอายุ สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

Read more

ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม

ขอเขิญชวนชาวรุ่นใหญ่วัย 50+ เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ และกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ช่างชุ่ย ที่ตั้งสถานที่จัดงาน

Read more

โรงเรียนสองบาท (เดือนมีนาคม)

เพื่อให้เด็กๆ ในวัยเรียนรู้ ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมงานศิลปะ กิจกรรมนี้เดือนละครั้ง เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ให้และเด็กที่เป็นรับ โดยเด็กร่วมจ่ายเงินจำนวนสองบาทเพื่อแสดงความจำนงค์การเข้าร่วมในแต่ละครั้ง **สนใจส่งลูกหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสองบาท **สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนมเพื่อ เป็นของว่างระหว่างกิจกรรม **สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมในเดือนนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เพลินวัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Read more

สวนผักคุณตาคุณยาย

forOldy วันนี้สมาชิกกลุ่ม ผู้สูงอายุชุมชนนวมินทร์ 88 เรียนรู้เรื่องการปรุงดิน เพาะต้นกล้าผักต่างๆ และต้นอ่อนทานตะวัน ขอขอบคุณการสนับสนุนจากโครงการสวนผักคนเมืองและวิทยากรจาก PLANT:D ที่มาแนะนำการปลูกผักแบบคนเมืองของเรา          

Read more

โรงเรียนสองบาท (เดือนกุมภาพันธ์)

เพื่อให้เด็กๆ ในวัยเรียนรู้ ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมงานศิลปะ กิจกรรมนี้เดือนละครั้ง เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ให้และเด็กที่เป็นรับ โดยเด็กร่วมจ่ายเงินจำนวนสองบาทเพื่อแสดงความจำนงค์การเข้าร่วมในแต่ละครั้ง **สนใจส่งลูกหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสองบาท **สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนมเพื่อ เป็นของว่างระหว่างกิจกรรม **สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมในเดือนนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เพลินวัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Read more

โรงเรียนสองบาท (เดือนพฤศจิกายน)

เพื่อให้เด็กๆ ในวัยเรียนรู้ ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมงานศิลปะ กิจกรรมนี้เดือนละครั้ง เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ให้และเด็กที่เป็นรับ โดยเด็กร่วมจ่ายเงินจำนวนสองบาทเพื่อแสดงความจำนงค์การเข้าร่วมในแต่ละครั้ง **สนใจส่งลูกหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสองบาท **สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนมเพื่อ เป็นของว่างระหว่างกิจกรรม **สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมในเดือนนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เพลินวัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Read more

“ศูนย์เพลินวัย”

ศูนย์เพลินวัย forOldy  บริการสถานที่นันทนาการให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นพื้นที่อบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ, กิจกรรมร้องเพลง, กิจกรรมออกกำลังกาย –โยคะ,  กิจกรรมโรงเรียนสองบาท  เป็นต้น OldySpace กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนสองบาทวันที่ 20

Read more