น้ำใจจากงานน้ำหมากสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

forOldy ขอขอบคุณคุณป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ที่ได้รวบรวมและส่งยาต่างๆ มาให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเมือง
กรุงเทพฯ

ขอให้ป้าปลื้มใจ ปานจันทร์ สมาชิกน้ำหมากสัมพันธ์ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *