เลิกใช้แล้ว มอบให้

forOldy ขอบคุณคุณลินดา อุบลเรียบร้อยและครอบครัว ที่บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจน ถังออกซิเจนอ ลูมิเนียม ไม้เท้าและเก้าอี้ขึ้นเตียงให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณลินดา อุบลเรียบร้อยและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *