“ศูนย์เพลินวัย”

ศูนย์เพลินวัย forOldy  บริการสถานที่นันทนาการให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นพื้นที่อบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเอง จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมรวมกลุ่มผู้สูงอายุ, กิจกรรมร้องเพลง, กิจกรรมออกกำลังกาย –โยคะ,  กิจกรรมโรงเรียนสองบาท  เป็นต้น

OldySpace

  • กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
  • กิจกรรมโรงเรียนสองบาทวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
  • ตย.ธรรมะกับสุขภาพของผู้สูงวัย
  • ตย.Day Center  เช่น กายภาพบำบัด

Oldy Craft  งานฝีมือส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *