โยคะสำหรับผู้สูงอายุ

### ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุและผู้สนใจ

ร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ  วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.30-10.45น

ณ ศูนย์เพลินวัย – forOldy  ฟรีค่าใช้จ่ายในการเรียน

494213       494215         494214

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *