พบกับ forOldy @ GOOD SOCIETY EXPO เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560

พบกับ forOldy และworkshop งานฝีมือจากผู้สูงอายุ

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ พาวิลเลี่ยน   ผู้พิการและผู้สูงอายุ และ นำเสนอสารสำคัญ “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” (Social Inclusion)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมได้เห็นความหลากหลายของศักยภาพของคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลลำสนธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สภากาชาดไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ฯลฯ
“เรามุ่งเน้นนำเสนอให้สังคมเห็นศักยภาพของผู้พิการ แทนการคิดว่าเป็นผู้ด้อยโอกาส”  นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม  กล่าว

มาร่วมเปลี่ยนความตั้งใจดี…เป็นผลดีในสังคม
ที่งาน GOOD SOCIETY EXPO เทศกาลทำดีหวังผล
9-11 มิถุนายน 2560 ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *