forOldy สูงวัยใจกลางเมือง

จากเพจ : Curious People ความฝันเป็นเหมือนแรงผลักดันของชีวิต แต่หลายครั้งที่การสู้เพื่อฝันกลับต้องล้มลุกคลุกคลาน เหนื่อยและท้อ จนอยากล้มเลิกไป.แต่สำหรับ นุช-อรนุช เลิศกุลดิลก แม้ต้องล้มสักกี่ครั้ง ก็ยังพร้อมลุกขึ้นมาเสมอ เพราะเบื้องหลังความฝันนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพ และความรักจากผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยกันผลักดันจนเกิดเป็น forOldy ศูนย์เพลินวัยและร้านคุณตาคุณยาย.forOldy ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 งาน

Read more

👴ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ อาการต่างจากคนทั่วไป👵

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก จนหลายคนอาจจะมองข้ามปัญหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่ถือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลัน ที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus ซึ่งพบการแพร่ระบาดมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ความรุนแรงของโรคมักขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน และโรคมะเร็ง หากพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพบอาการแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อไซนัส

Read more

🍁ภูมิปัญญางานจักสาน เปลี่ยนวันว่างให้มีคุณค่า🍁

คนหลัก 6 ยิ่งได้ทำงาน หรือหากิจกรรมยามว่างทำ ถือเป็นการดูแลสุขภาพและลับสมองไปพร้อมๆ กัน เพราะการปล่อยตัวเองให้อยู่นิ่งๆ อาจเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ ป้ามะลิ พูนสวัสดิ์ คลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างคนเกษียณวัย 79 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นราชการครูสอนวิชาคหกรรม ใน จ.สมุทรปราการ นั่นจึงทำให้มีความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ โดยเฉพาะงานจักรสานจากทางมะพร้าว

Read more

“นิยาย-นิทานพื้นบ้าน” คนรุ่นตายาย สอนความกตัญญู-ปลูกนิสัยการอ่าน

“วรรณกรรมพื้นบ้าน” อาทิ นิยาย และนิทานพื้นบ้าน ไม่เพียงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้สูงวัยมายาวนาน แต่ทว่ายังเป็นแหล่งความรู้และความบันเทิงของคนยุคก่อนก็ว่าได้ ที่สำคัญภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากวรรณกรรมดังกล่าว ยังเป็นตัวเชื่อมให้ผู้สูงอายุรู้สึกคุ้นกับนิยายพื้นบ้านของไทยมากขึ้น   กระทั่งหยิบยกสาระและแง่คิด ถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้รับฟัง อาทิ นิทานเรื่องปลาบู่ทอง สังข์ทอง แก้วหน้าม้า และนิยายอย่างมนต์รักลูกทุ่ง เป็นต้น ในยุคที่การอ่านหนังสือเป็นรูปเล่มอาจจะพบได้น้อยลง แต่ประโยชน์ของการอ่าน ย่อมมีอยู่ไม่น้อย งานนี้คุณตาคุณยายรักการอ่าน ได้มาสะท้อนถึงวรรณกรรมพื้นบ้านในดวงใจให้ทราบกัน (สุภาพร

Read more

ความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำ FORWARD DAY

forOldy ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการทำความดี ในงาน FORWARD DAY วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ Siam PARAGON ชั้น M ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใน forOldy

Read more

เยี่ยมชมงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ ดร.ระวี สัจจโสภณ นางสาววณิชยา หงสกุล จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนงานฝีมือของผู้สูงอายุ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ  

Read more

เลิกใช้ …ส่งต่อให้ ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่มอบวอล์คเกอร์ ที่นั่งครอบโถส้วม และบริจาคเงินสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายและ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

สนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรรณพ จิรกิติ ประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณอรรณพ จิรกิติ และครอบครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Read more

เยี่ยมผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมือง

forOldy ขอขอบคุณ นิสิตหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ นำโดย รศ.ร.อ.หญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ ที่ได้มาเยี่ยมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์  

Read more