forOldy สูงวัยใจกลางเมือง

จากเพจ : Curious People ความฝันเป็นเหมือนแรงผลักดันของชีวิต แต่หลายครั้งที่การสู้เพื่อฝันกลับต้องล้มลุกคลุกคลาน เหนื่อยและท้อ จนอยากล้มเลิกไป.แต่สำหรับ นุช-อรนุช เลิศกุลดิลก แม้ต้องล้มสักกี่ครั้ง ก็ยังพร้อมลุกขึ้นมาเสมอ เพราะเบื้องหลังความฝันนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพ และความรักจากผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยกันผลักดันจนเกิดเป็น forOldy ศูนย์เพลินวัยและร้านคุณตาคุณยาย.forOldy ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 งาน

Read more

👴ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ อาการต่างจากคนทั่วไป👵

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก จนหลายคนอาจจะมองข้ามปัญหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่ถือเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลัน ที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus ซึ่งพบการแพร่ระบาดมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ความรุนแรงของโรคมักขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน และโรคมะเร็ง หากพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพบอาการแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อไซนัส

Read more

🍁ภูมิปัญญางานจักสาน เปลี่ยนวันว่างให้มีคุณค่า🍁

คนหลัก 6 ยิ่งได้ทำงาน หรือหากิจกรรมยามว่างทำ ถือเป็นการดูแลสุขภาพและลับสมองไปพร้อมๆ กัน เพราะการปล่อยตัวเองให้อยู่นิ่งๆ อาจเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ ป้ามะลิ พูนสวัสดิ์ คลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างคนเกษียณวัย 79 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นราชการครูสอนวิชาคหกรรม ใน จ.สมุทรปราการ นั่นจึงทำให้มีความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ โดยเฉพาะงานจักรสานจากทางมะพร้าว

Read more

ความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำ FORWARD DAY

forOldy ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการทำความดี ในงาน FORWARD DAY วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ Siam PARAGON ชั้น M ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใน forOldy

Read more

เยี่ยมชมงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ ดร.ระวี สัจจโสภณ นางสาววณิชยา หงสกุล จากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเพื่อผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนงานฝีมือของผู้สูงอายุ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ  

Read more

เลิกใช้ …ส่งต่อให้ ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่มอบวอล์คเกอร์ ที่นั่งครอบโถส้วม และบริจาคเงินสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายและ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Read more

สนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรรณพ จิรกิติ ประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณอรรณพ จิรกิติ และครอบครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Read more

เยี่ยมผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมือง

forOldy ขอขอบคุณ นิสิตหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ นำโดย รศ.ร.อ.หญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ ผศ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ ที่ได้มาเยี่ยมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์  

Read more

สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ ร้านคุณตาคุณยาย By forOldy

forOldy Project โครงการดี ๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้วยตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ Aging Society ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่มีเวลาใส่ใจดูแล และยากจน ยังคงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่มคนจิตอาสา forOldy ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจก้าวหน้ามาถึงวันนี้ไม่ได้ หากขาดกำลังหลักอย่าง คุณอรนุช

Read more