ไม่ได้ใช้.. มอบให้

forOldy ขอขอบคุณ
พล.ท.บุญแทน-พิศมัย เหนียนเฉลย ที่บริจาคโถสุขภัณฑ์
ลิ้นชักโต๊ะหัวนอน
เสื้อผ้า
เตารีดและ
กระเป๋าเดินทาง ที่ไม่ได้ใช้แล้ว สนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้
พล.ท.บุญแทน-พิศมัย เหนียนเฉลย และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *