โครงการและธุรกิจเพื่อสังคม “For Oldy”

ThaiPBS Radio ที่นี่…มีลมหายใจ 22/05/59
เพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย คุณอรนุช เลิศกุลดิลก จึงก่อตั้งโครงการและธุรกิจเพื่อสังคม “For Oldy” ให้ผู้สูงวัยมีชีวิตอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย และตายอย่างสงบ เธอสร้างศูนย์เพลินวัย พื้นที่การแลกเปลี่ยนและนำงานฝีมือมาขายหารายได้เล็กๆ น้อยๆ นอกจากนี้ ร้านคุณตาคุณยาย ยังเปิดรับบริจาคของใช้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เช่าหรือขายในราคาย่อมเยา

คลิกฟังรายการได้ที่ : https://soundcloud.com/thaipbsradio/lom590522

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *