เลิกใช้แล้ว มอบให้ผู้อื่นใช้ต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณยายหลง สมาชิกกลุ่มผู้อายุชุมชนพูนทรัพย์และลูกหลานที่ได้บริจาคเตียงและที่นอนลมของตาชู ที่เลิกใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *