เลิกใช้แล้วมอบให้ forOldy

ขอขอบคุณคุณภัสสร์ศิริ เพิ่มพูน ที่มอบไม้ค้ำยันทัี่เลิกใช้แล้วสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายเพื่อไว้ให้บริการต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *