เลิกใช้แล้วมอบให้

forOldy ขอขอบคุณ คุณชะม้อย รสหวาน ที่มอบไม้เท้าค้ำยันให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ต้องการใช้

ขอให้คุณชะม้อย รสหวาน สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *