เลิกใช้แล้วมอบให้

forOldy ขอขอบคุณ คุณจิตรา จารุอริญานนท์ ที่บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า รถเข็นนั่งและเก้าอี้นั่งถ่าย สนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ และขอขอบคุณแสงชัยที่เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด

ขอให้คุณจิตรา จารุอริญานนท์และคุณแสงชัย มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *