เช่าเตียงและที่นอนลมให้คุณแม่พักรักษาตัว

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรัญ นิอุมา ที่ใช้บริการร้านคุณตาคุณยายโดยเช่าเตียงผู้ป่วยกับที่นอนลมให้คุณแม่อายุ 82 ปีที่ประสบอุบัติเหตุล้ม ไว้ใช้ในระหว่างพักรักษาตัวที่บ้าน

ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *