อุ่นใจไม่โดดเดี่ยว

ความสุขแบ่งปันได้ จากครอบครัวหนึ่งถึงอีกหลายร้อยครอบครัว

(บทความ forOldy ในนิตยสารบนสายการบิน Smile)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *