สูงวัยอย่างสง่า เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านธนาศิริ นำพาให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุของ forOldy ได้ไปสู่คำขวัญของโครงการ

ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วิชิต ชิตจิตโต คุณแม่กุลนรา กังวานโอฬารรัตน์ คุณธนาศิริ กังวานโอฬารรัตน์ ที่เป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติธรรม

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้คุณแม่กุลนรา คุณธนาศิริและครอบครัวกังวานโอฬารรัตน์ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *