สนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณอรรณพ จิรกิติ ประธานมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
เพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณอรรณพ จิรกิติ และครอบครอบครัวรวมทั้งสมาชิกในมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *