วิธีทำความสะอาดฟันปลอมเมื่อสูงวัย

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ในกลุ่มผู้สูงอายุโดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในปี 2555 พบว่าคน
ไทยอายุ 60–80 ปี ร้อยละ 57 มีฟันแท้ 20 ซี่ขึ้นไป เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ยังมีร้อยละ 7.2 ที่สูญเสียฟันทั้งปาก และ
ร้อยละ 2.5 ที่จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมทั้งปาก ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 245,000 คน สำหรับการทำความสะอาดฟันปลอมพบว่า
ร้อยละ 70 ใช้วิธีแปรงฟันเทียม ร้อยละ 14 ใช้วิธีล้างน้ำเปล่า ร้อยละ 3 ล้างน้ำยาเฉพาะ และร้อยละ 6 ไม่เคยทำความ
สะอาดฟันเลย

การใส่ฟันปลอมมีทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้ แบบถอดได้มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นมักจะหลวม ไม่
กระชับกับสันเหงือก เนื่องจากเหงือกยุบตัวลงจากแรงบดเคี้ยวอาหาร จึงควรเปลี่ยนฟันปลอมใหม่หรือเสริมฐานฟันปลอมให้
กระชับเหงือก และควรถอดฟันปลอมออกมาแช่น้ำก่อนนอนทุกครั้ง เพื่อให้เนื้อเยื่อในช่องปากได้พักจากการกดทับบ้าง และ
ต้องนำฟันปลอมแช่น้ำสะอาดทุกครั้ง ห้ามวางทิ้งไว้เฉยๆ เด็ดขาด เพราะจะทำให้ฟันปลอมแห้งและหดตัว ไม่ควรใช้น้ำร้อน
ในการแช่ เพราะจะทำให้ฟันปลอมเกิดการบิดเบี้ยวจนใช้งานไม่ได้

วิธีทำความสะอาดฟันปลอมเพื่อให้มีอายุการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้
1. ทำความสะอาดฟันปลอมด้วยแปรงสีฟันขนนุ่มร่วมกับการใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. ทำความสะอาดฟันปลอมด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม ร่วมกับยาสีฟันชนิดครีม แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ไม่ควรใช้ยาสีฟัน
ชนิดผงหรือที่มีส่วนประกอบเป็นผงขัด เพราะจะทำให้ฟันปลอมที่เป็นพลาสติกเสื่อมอย่างรวดเร็ว
3. หากใช้ฟันปลอมมานานจนเกิดคราบสีน้ำตาล มีคราบบุหรี่หรือคราบอาหารที่ล้างไม่ออก ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลหรือมีเชื้อ
ราในช่องปากได้ ให้ใช้เม็ดฟู่สำหรับแช่ทำความสะอาดฟันปลอมเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามคลินิกทันตกรรม
ร้านขายยา หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมบางส่วนที่ยังมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่ ควรหมั่นดูแลทำความสะอาดช่องปากด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยการแปรงฟันตามสูตร 222 ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง
หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน ถ้ามีช่องว่าง
ระหว่างซี่ฟันควรใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดเสริมด้วย เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

(เครดิตข้อมูล : กรมอนามัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *