รายการ Young เก๋า

คุยกับคุณอรนุช เลิศกุลดิลก วัย 53 ปีผุ้ก่อตั้ง ร้านคุณตา คุณยาย จัดจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ ร้านคุณตาคุณยายเกิดขึ้นจากความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุที่ยากจนและการคำนึงถึงผู้สูงอายุอื่นๆ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในยามที่เจ็บป่วยและไม่มีเงินเพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ใหม่และมีราคาแพง เนื่องจากไม่ได้มีตรียมตัวในเรื่องการดูแลตัวเองในยามชรา ประกอบกับความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัว
http://www.thinkingradio.net/view/5a9298e3e3f8e420ab43b610

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *