คุณแม่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณสุนิสา หัสเสนะ ที่มอบรถเข็น วอล์คเกอร์และที่นั่งถ่ายซึ่งคุณแม่เลิกใช้แล้วเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ร้านคุณตาคุณยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *