คุณแม่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณคุณวิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต บริจาคเก้าอี้นั่งถ่าย ไม้เท้า รองเท้าสุขภาพของคุณแม่เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณวิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *