ของฝากคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม ที่ได้นำขนมและเครื่องดื่มมามอบให้ผู้สูงอายุในโครงการฯ

ขอให้คุณเหมือนฝัน ธารณธรรม มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *