สร้างสุขด้วยหัวใจ อาสา – อรนุช เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งโครงการ ForOldy

สร้างสุขด้วยหัวใจ อาสา – อรนุช เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งโครงการ For Oldy อาสา สร้างความสุขด้วยหัวใจ โดย คุณอรนุช เลิศกุลดิลก เธอสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน

Read more

ร้านคุณตาคุณยาย ที่พักใจผู้เฒ่าคนจน

กิจกรรมขอรับบริจาคของเก่า นำมาจำหน่ายให้เช่า เอารายได้ไปทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นงานที่อรนุช เลิศกุลดิลก อายุ 53 ปี เจ้าของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy ร้านคุณตาคุณยาย เลขที่ 53/1 ซอยรามอินทรา 58 แยก 3–13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

Read more

forOldy อาสาสร้างสุข ‘ผู้สูงวัย’

ร้านคุณตายคุณยาย และศูนย์เพลินวัย เลขที่ 53/1 ในซอยรามอินทรา 58 แยก 3-13 ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของพื้นที่แบ่งปันความสุขให้กับผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านโครงการเพื่อ ผู้สูงอายุ forOldy กิจการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดย อรนุช เลิศกุลดิลก ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากให้ผู้สูงอายุเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  บทเรียนจากการทุ่มเททำงานหนัก นอกบ้าน จนละเลยคนสำคัญที่สุดในชีวิต เมื่อต้องสูญเสีย

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้ร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณ Rose Marie Wanchupela จาก Rose Marie Academy Foundation ที่ได้นำเครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้วมามอบให้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณ Rose Marie มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590

Read more

คุณแม่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณสุนิสา หัสเสนะ ที่มอบรถเข็น วอล์คเกอร์และที่นั่งถ่ายซึ่งคุณแม่เลิกใช้แล้วเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ร้านคุณตาคุณยาย

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้ผู้อื่นใช้ต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณยายหลง สมาชิกกลุ่มผู้อายุชุมชนพูนทรัพย์และลูกหลานที่ได้บริจาคเตียงและที่นอนลมของตาชู ที่เลิกใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย

Read more

เลิกใช้แล้ว มอบให้เพื่อได้ใช้ต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณนงขนิษฐ์ สัจจานนท์ ที่มอบ Walker ของคุณป้าที่เลิกใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อ ผู้สูงอายุร้านคุณตาคุณยายได้หมุนเวียนใช้งานต่อ

Read more

คุณปานเพชร โมบัณฑิตย์ บริจาคสิ่งของดูแลผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณปานเพชร โมบัณฑิตย์ บริจาครถเข็นเดินตาม ไม้เท้าก้านร่ม แผ่นรอง ถุงมือ สิ่งของที่แม่ชีปล้อง โมบัณฑิตย์ ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุร้านคุณตาคุณยาย ขอขอบพระคุณในจิตศรัทธาอันเป็นกุศล อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Read more

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ“ผู้สูงอายุ”

เมื่อประชากรไทยกำลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่อาศัยมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ ละที่อยู่อาศัยเหล่านั้นมีคุณภาพเหมาะสมที่ทำให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และมีศักดิ์ศรีเพียงไร “ที่อยู่อาศัย” ในที่นี้มีความหมายรวมถึง บ้านเรือน ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ผู้สูงอายุควรได้มีชีวิตอยู่ในที่อยู่อาสัยที่สะดวกพอสมควรในบั้นปลายชีวิต รูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้คนไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง ปัจจุบันครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3

Read more

เฟอร์นิเจอร์สุขภาพ

…..หากเราเดินเข้าไปในบ้านที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการ ห้างร้าน บริษัททำธุรกิจต่างๆ  เราจะพบกับเครื่องรับโทรทัศน์  ตู้เย็น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บของ นาฬิกา  พัดลม  โทรศัพท์ ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งประดับประจำบ้านที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต  ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ต่อการติดต่อสื่อสาร หรือเอาไว้แค่ดูสวยๆงามๆก็มี แต่ยังมีอุปกรณ์ หรือจะถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อีกประเภทหนึ่ง 

Read more