20 ปี กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ แม่สรวย เชียงราย

forOldy ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มคนเฒ่าแก่ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
ในงาน NooJo Art & farm

ขอให้มีพลังใจทำงานเพืี่อสร้างสรรค์สังคมไปนานๆ นะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *