โรงเรียนสองบาท

อีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อผู้สูงอายุ – forOldy
เพื่อให้เด็กๆในวัยเรียนรู้
ช่วง 5-12 ปี) ได้ซึมซับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านกิจกรรมงานศิลปะ
กิจกรรมนี้เดือนละครั้ง กิจกรรมในเดือนสิงหาคมนี้ ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ให้และเด็กที่เป็นรับ โดยเด็กร่วมจ่ายเงินจำนวนสองบาทเพื่อแสดงความจำนงค์การเข้าร่วมในแต่ละครั้ง
**สนใจส่งลูกหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสองบาท
**สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนมเพื่อ  เป็นของว่างระหว่างกิจกรรม
**สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
    กิจกรรมต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *