เสาร์๕ ตลาดบุญ

เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ร่วมกับ ร้านคุณตาคุณยาย
รับบริจาคอุปกรณ์และสิ่งของ สำหรับผู้สูงอายุ
สามารถนำมาบริจาคที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๙ กรกฎาคมนี้ ในงานเสาร์๕ ค่ะ

ร้านคุณตาคุณยาย – โครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy
เกิดขึ้นจากการกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีปรารถนาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุน ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสอง อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นนั่ง วอล์คเกอร์ ไม้เท้า เป็นต้น

โดยจัดการบริการให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายขึ้น ในลักษณะการเช่าระยะสั้น/ระยะยาว หาผู้อุปถัมภ์ให้หรือจำหน่าย และนำรายได้ทั้งหมดดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *