เลิกใช้ …ส่งต่อให้ ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปี ที่มอบวอล์คเกอร์ ที่นั่งครอบโถส้วม และบริจาคเงินสนับสนุนร้านคุณตาคุณยายและ
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณปัญญาพร พิทักษ์วาปีและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *