เลิกใช้แล้ว มอบให้ร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณ Rose Marie Wanchupela จาก Rose Marie Academy Foundation ที่ได้นำเครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้วมามอบให้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณ Rose Marie มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *