เลิกใช้แล้วมอบให้

forOldy ขอขอบคุณคุณชัชชญา เพชรปรีดากร ที่บริจาคหัวเกจ และถังออกซิเจนสนับสนุนกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย ขอ
ให้คุณคุณชัชชญา เพชรปรีดากร มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *