เตียงและที่นอนลม ที่เลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณยายรำพึง เขียนจตุรัส ที่มอบเตียงและที่นอนลมของคุณตาอุดม เขียนจตุรัสเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้อานิงสงส์นี้เป็นพลังให้คุณตาอุดม เขียนจตุรัส ได้ไปสู้ภพภูมิที่ดีและขอให้คุณยายรำพึง เขียนจมีตุรัสมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *