เครื่องฟอกอากาศไม่ได้ใช้แล้ว บริจาคให้โครงการเพืี่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณ คุณกัญจนา เนมิตมานสุข ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *