อุปกรณ์ผู้สูงอายุที่เลิกใช้แล้ว มอบให้หมุนเหวียนใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณคุณวาสินี ตุงคะเกษตริน ที่มอบเตียง ไม้เท้า รถเข็น อุปกรณ์กายภาพให้ร้านคุณตาคุณยายเพื่อนำรายได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณวาสินี ตุงคะเกษตรินและสมาชิกในครอบครัวมีความสุข สุขแข็งเรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *