ส่งต่อไม้ค้ำยันให้คนพิการ

forOldy ได้ส่งต่อไม้ค้ำยันจำนวน 45 อัน ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สืบเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้ใช้จึงแบ่งปันให้คนพิการ

ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริจาคทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *