สิ่งของไม่ใช้แล้วมอบให้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณดวงพร ไทยธรรม ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย รถเข็นนั่งและเสื้อผ้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ งานนี้ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรที่จิตอาสามาช่วยยกสิ่งของขึ้นรถ

ขอให้ คุณดวงพร ไทยธรรม และทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *