สนับสนุนกิจกรรมเพืีอผู้สูงอายุและโรงเรียนสองบาท

forOldy ขอขอบคุณ คุณณัฐกานต์ ล่องลม และ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอที่มอบขนม เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ตุ๊กตาและเงินสนับสนุนกิจกรรมของโครงการเพืี่อผู้อายุเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณณัฐกานต์ ล่องลม

ขอให้คุณณัฐกานต์ ล่องลมและ พี่ ๆ เพื่อนๆ รวมทั้งคุณหมอมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *