วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

ขอขอบคุณป้าแอ๋ว-คุณสาคร รุ่งเรืองอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของ forOldy ที่ได้อุดหนุนวอล์คเกอร์จากร้านคุณตาคุณยายมอบให้ลุงดุ่ย เพื่อนบ้านไว้เป็นช่วยเดินให้สะดวกสบายขึ้น

ขอให้ป้าแอ๋วมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *