ร้านคุณตาคุณยาย : สิ่งของเหลือใช้…ที่ยังมีใครต้องการ

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางช่วยเชื่อมผู้ให้และผู้รับได้มาเจอกัน โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว นำมาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเล็กน้อย หรือหากอยู่ในสภาพดีก็ทำความสะอาดให้พร้อมใช้ ผู้ที่ต้องการใช้สามารถเลือกได้การเช่าระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงซื้อในราคาถูก แต่หากมีราคาสูงมาก สำหรับผู้มีรายได้น้อย ร้านคุณตาคุณยายก็พร้อมจะช่วยจัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ตามสมควร

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *