รับสมัครเรียนร้อยมาลัย

 

OldyWisdom – ร้อยมาลัยตามแบบไทย

อาจารย์กบ    ผู้สนใจและเห็นความสวยงามของงานร้อยมาลัยจึงได้ลาอออกจากราชการ

ตั้งใจเรียนเรื่องการร้อยมาลัยต่างๆ จากวิทยาลัยในวัง(หญิง)

และเปิดร้านขายดอกไม้ พร้อมทั้งยินดีสอนการร้อยมาลัยแบบสวยงามและถูกต้อง

ตามแบบมาลัยไทยในการใช้งานต่างๆ

 

เปิดสอนคอร์สละ 2 วันๆละ 3 ชั่วโมง

ค่าบำรุง/ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,000.-บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาดอกไม้และระยะเวลาในการเรียน

เปิดสอนคอร์สละ 4 คนขึ้นไป  ณ ศูนย์เพลินวัย

สนใจติดต่อ โทร 087 591 5658

 

 

 

20160202_145215 20160202_150006 20160202_150100 20160202_150152 20160202_151305 20160202_163534

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *