รับสมัครเรียนร้อยมาลัย (เดือนตุลาคม)

เรียนร้อยมาลัยกับผู้สูงวัยโดยครูกบ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนร้อยมาลัย สวยงามตามแบบไทย
เปิดสอนคอร์ส วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์เพลินวัย (รามอินทรา 58 หรือ นวมินทร์ 88)

ค่าบำรุง/ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 500-บาท+ ค่าดอกไม้ตามฤดูกาลประมาณ 200-บาท

สนใจติดต่อ โทร 087 591 5658

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *